Odwołanie w sprawie habilitacji

2019-02-07 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie odwołania od uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego