Mała wspólnota mieszkaniowa

2019-02-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ukonstytuowania się małej wspólnoty mieszkaniowej