Członkowstwo w zarządzie oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

2019-02-21 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie członkostwa w zarządzie oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych