Egzekucja

2019-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę egzekucji świadczenia pieniężnego z nakazu zapłaty