Skarga do WSA na decyzję Centralnej Komisji

2020-02-24 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych w sprawie stopnia doktora habilitowanego.