Habilitacja

2020-03-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego