Nieruchomość

2020-03-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej