Habilitacja

2020-06-09 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego