Uchylenie habilitacji

2020-06-25 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie uchylenia habilitacji