Zasiedzenie

2020-06-29 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w zakresie zasiedzenia nieruchomości gruntowej