Habilitacja

2020-07-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania  od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego