W akcji - wykaz publikacji

1. Prawa i obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi, „W Akcji” 2013, nr 2,

2. Podatek VAT dla PSP, „W Akcji” 2013 , nr 3,

3. Udział OSP w działaniach ratowniczych, „W Akcji” 2013, nr 6,

4. Finansowanie komend powiatowych PSP z budżetów powiatów, „W Akcji” 2014, nr 3,

5. Źródła finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej, „W Akcji” 2014, nr 4,

6. System Wspomagania Decyzji PSP, „W Akcji” 2015, nr 3,