Habilitacja

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora habilitacyjnego