Nieruchomość

2020-03-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej

Kolizja, odszkodowanie

2020-03-10 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kolizji drogowej i odszkodowania

Habilitacja

2020-03-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie habilitacji

Spadek

2020-03-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Habilitacja

2020-03-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie dyscyplinarne PSP

2020-02-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Rękojmia

2020-02-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości

Odmowa nadania habilitacji

2020-02-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie dyscyplinarne PSP

2020-02-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Skarga do WSA na decyzję Centralnej Komisji

2020-02-24 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych w sprawie stopnia doktora habilitowanego.

Zaprzeczenie ojcostwa

2020-02-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zaprzeczenia ojcostwa