Habilitacja

2021-06-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Prawo rodzinne

2021-05-31 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie praw rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Skarga do WSA-postępowanie awansowe naukowe

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie awansu naukowego

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku oraz wyrażenia przez sąd zgody na przyjęcie spadku

Regres odszkodowania

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę regresu odszkodowania za kolizję drogową

Wypowiedzenie warunków pracy

2021-05-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia warunków pracy i płacy

Renta

2021-05-14 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo rodzinne

2021-05-12 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa rodzinnego

Koszty biegłego

2021-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zażalenia na postanowienie w sprawie kosztów dla biegłego

Nabycie spadku

2021-04-27 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie dziedziczenia