Dyscyplinarka służby mundurowe

2023-05-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Habilitacja

2023-05-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie przewodu habilitacyjnego

Równoważnik za brak lokalu w Policji

2023-05-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Policji

Zalewanie mieszkania

2023-05-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zalewania mieszkania

Spadek

2023-05-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spadku

Skreślenie z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych

2023-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych

Finansowanie OSP

2023-05-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej

Ubezwłasnowolnienie

2023-05-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ubezwłasnowolnienia

Najem

2023-04-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu

Dyscyplinarka

2023-04-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Spadek

2023-04-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku i unieważnienia testamentu