Habilitacja

2024-06-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Nakaz zapłaty

2024-06-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Zachowek

2024-05-24 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zachowku

Eksmisja z lokalu

2024-05-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu eksmisji z lokalu

Habilitacja

2024-05-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Doktorat

2024-05-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania doktoratu

Prawo rodzinne

2024-05-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne

2024-05-07 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego

Spadek

2024-04-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku

Współwłasność

2024-04-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności lokali mieszkalnych

Odwołanie OSP

2024-04-10 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania w sprawie wykluczenia z ochotniczej straży pożarnej