Umowa najmu

2021-04-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu garażu

Dział spadku

2021-04-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku i rozliczeń pomiędzy współspadkobiercami

Wniosek o przywrócenie terminu

2021-04-13 Kancelaria sporządziła wiosek o przywrócenie terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie

Umowa kredytowa

2021-04-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy kredytowej z bankiem

Prawo spadkowe, rodzinne

2021-03-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

Rekompensata dla członka OSP

2021-03-26 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie rekompensaty za utratę zdrowia dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej

Spadek

2021-03-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Najem mieszkania

2021-03-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu najmu lokalu

Dział spadku

2021-03-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Najem okazjonalny

2021-03-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu najmu okazjonalnego

 

Kontakty z dzieckiem

2021-03-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kontaktów rodzica z dzieckiem