Nabycie spadku

2024-02-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Nabycie spadku

2024-02-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycie spadku

Statut OSP

2024-02-14 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania statut OSP

Wspólnota

2024-02-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uchylenia uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Habilitacja

2024-02-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odmowy nadania habilitacji

Mobbing

2024-01-30 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa pracy-mobbingu

Alimenty

2024-01-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów pomiędzy byłymi małżonkami

Skreślenie z listy studentów

2024-01-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia z listy studentów w szkole mundurowej

Ratownictwo wodne

2024-01-09 Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania opinii prawnej w zakresie ratownictwa wodnego

Doktorat

2024-01-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora nauk

Habilitacja

2024-01-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji