Współasność

2023-03-23 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie współwłasności nieruchomości gruntowej

Upadłość

2023-03-16 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie upadłości konsumenckiej

Prąd

2023-03-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odłączenia prądu

Dyskryminacja, mobbing

2023-03-03 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu mobbingu i dyskryminacji

Statut OSP

2023-02-24 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zmiany statutu OSP

Umowa OSP z gminą

2023-02-17 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę OSP-gmina

Habilitacja

2023-02-10 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie habilitacji

Prawo do ogródka działkowego

2023-02-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę prawa do własności rodzinnego ogródka działkowego

Zmiana nazwiska

2023-02-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zmiany nazwiska po rozwodzie

Długi

Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wyegzekwowania długów

Sprawy rodzinne

2023-01-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawy rodzinne