Odmowa nadania habilitacji

2019-11-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Nabycie spadku

2019-11-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku

Nakaz zapłaty w postępowaniu upadłościowym

2019-11-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nakazu zapłaty w postępowaniu upadłościowym

Ubezwłasnowolnienie

2019-11-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ubezwłasnowolnienia całkowitego

Habilitacja

2019-11-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania habilitacyjnego

Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

2019-11-06 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Państwowej Straży Pożarnej

Egzekucja

2019-11-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania egzekucyjnego

Wywóz odpadów komunalnych

2019-10-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Służebność gruntowa

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie służebności gruntowej

Habilitacja

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania habilitacyjnego

Nieruchomość OSP

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej