Habilitacja

2020-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Apelacja - ZUS

2020-05-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę apelacji od wyroku sądu I instancji w sprawie renty socjalnej

Służebność przesyłu

2020-05-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę służebności przesyłu

Przedszkole

2020-05-18 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy z przedszkolem

Spadek

2020-05-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spraw spadkowych

Habilitacja

2020-05-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Dział spadku

2020-05-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Wyłudzenie

2020-05-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wyłudzenie środków finansowych z konta bankowego

Nieruchomość

2020-05-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uporządkowania stanu prawnego nieruchomości

Spadek

2020-05-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresu nabycia spadku i działu spadku

Księga wieczysta

2020-04-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych