Zarząd OSP

2019-03-07 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie dokooptowania członków do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

Obsługa prawna PSP

2019-03-01 Kancelaria podpisała umowę na obsługę prawną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Służebność gruntowa

2019-02-28 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w zakresie służebności gruntowej

Likwidacja spółki

2019-02-28 Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia likwidacji spółki cywilnej

Umowa użyczania remizy

2019-02-28 Kancelaria przyjęła zlecenie zredagowania umowy użyczenia remizy strażackiej OSP gminie

Członkowstwo w zarządzie oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

2019-02-21 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie członkostwa w zarządzie oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Mała wspólnota mieszkaniowa

2019-02-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ukonstytuowania się małej wspólnoty mieszkaniowej

Kwalifikacje oficerskie PSP

2019-02-21 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie kwalifikacji na stanowisko oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej

Prawo majątkowe małżeńskie

2019-02-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę z zakresu prawa małżeńskiego majątkowego

Rozwód, podział majątku, spadek

2019-02-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu, podziału majątku małżeńskiego i spadku

Odwołanie w sprawie habilitacji

2019-02-07 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie odwołania od uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego