Równoważnik PSP

2020-12-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Państwowej Straży Pożarnej

Doktorat

2020-11-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora nauk

Habilitacja

2020-11-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Darowizna

2020-11-05 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii w przedmiocie darowizny

Habilitacja

2020-11-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-10-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadki, eksmisja

2020-10-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i eksmisji

Zabezpieczenie

2020-10-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zabezpieczenie pozwu o uchylenie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Dyskryminacja

2020-10-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za dyskryminację w pracy

Współwłasność

2020-09-30 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności nieruchomości

Sprawy majątkowe

2020-09-29 Kancelaria udzieliła zbiorczej pomocy prawnej w przedmiocie dziedziczenia, spłaty długów, zniesienia współwłasności, upadłości konsumenckiej