Habilitacja - nauki matematyczne

2018-10-11 Kancelaria przyjęła zlecenie prowadzenia postępowania w zakresie odwołania się od uchwały rady wydziału odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego

Nieletni cudzoziemiec

2018-10-09 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia prawa przez małoletniego cudzoziemca na terenie RP

Rozwód

2018-10-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodową

Habilitacja

2018-10-03 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania odwołania do Centralnej Komisji w sprawie stopni naukowych w procedurze nadania habilitacji

Długi

2018-09-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę długów z tytułu ubezpieczenia samochodu

Nietykalność cielesna

2018-09-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa karnego (naruszenie nietykalności cielesnej)

Odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia firmy

2018-09-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za wypadek płatnego z ubezpieczenia firmy

Odszkodowanie z tytułu choroby

2018-09-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania z tytułu choroby

Nabycie nieruchomości, majatek małżeński

2018-09-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości i majątku małżeńskiego

Windykacja zadłużenia

2018-08-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji zadłużenia

Sprzedaż lokalu

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sprzedaży mieszkania z garażem