Wysięgnik hydrauliczny

2019-05-24 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania prawnej ocenie zgromadzonych dokumentów w procesie wprowadzenia do podziału bojowego straży pożarnej samochodu pożarniczego-specjalnego (wysięgnik hydrauliczny )

Opłaty za komunikację miejską

2019-05-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sporu z zarządem transportu miejskiego z zakresu płatności za przejazdy komunikacją miejską

Przysposobienie

2019-05-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przysposobienia dzieci w małżeństwie

Zasiedzenie

2019-05-20 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę zasiedzenia nieruchomości gruntowej

Najem samochodu

2019-05-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu najmu samochodu osobowego

Egzekucja

2019-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę egzekucji świadczenia pieniężnego z nakazu zapłaty

Habilitacja

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora habilitacyjnego

Oświadczenia majątkowe

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę oświadczeń majątkowych strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Rozbudowa drogi

2019-04-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozbudowy drogi w gminie i wywłaszczenia części nieruchomości prywatnej

Biblioteka

2019-04-25 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii w zakresie przeniesienia filii biblioteki publicznej

Spadek

2019-04-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego