Egzekucja

2019-11-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania egzekucyjnego

Wywóz odpadów komunalnych

2019-10-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Służebność gruntowa

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie służebności gruntowej

Habilitacja

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania habilitacyjnego

Nieruchomość OSP

2019-10-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej

Najem lokalu mieszkalnego

2019-10-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Uchylenie się od oświadczenia woli

2019-10-21 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę uchylenia się od oświadczenia woli

Spadek

2019-10-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku po dziecku

Kontynuacja zatrudnienia

2019-10-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kontynuowania zatrudnienia na umowę o pracę w kontekście przejścia zakładu na nowego pracodawcę

Habilitacja

2019-10-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odwołania od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Umowa sprzedaży nieruchomości

2019-10-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy sprzedaży nieruchomości