Nakaz zapłaty

2020-09-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy o dostarczenie prądu

Umowa kupna sprzedaży

2020-08-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy kupna-sprzedaży samochodu

Spadek

2020-08-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego

Habilitacja

2020-08-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Odszkodowanie za działkę

2020-08-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za zabranie działki pod budowę drogi

Habilitacja

2020-08-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania habilitacji

Habilitacja

2020-07-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadek

2020-07-22 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie nabycia i działu spadku

Habilitacja

2020-07-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania  od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Alimenty od byłego małżonka

2020-07-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów od byłego małżonka

Rozdzielność, spadek

2020-07-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz nabycia spadku w okresie małżeństwa