Spadek z długami

2022-03-31 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę spadku obciążonego długami

Spadek

2022-03-31 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę spadku

Dział spadku

2022-03-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Doktorat

2022-03-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora

Współpraca przedsiębiorców

2022-03-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współpracy przedsiębiorców: znak towarowy, socjamedia itp

Alimenty

2022-03-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uchylenie alimentów na dziecko

Spadek

2022-02-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Rozwód, Alimenty

2022-02-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu i alimentów

Odwołanie OSP - wykluczenie

2022-02-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wykluczenia z szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej

IPN

2022-01-28 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie z zakresu prawa o IPN

Sprawy rodzinne

2022-01-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu spraw rodzinnych