Habilitacja

2020-07-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-07-02 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zasiedzenie

2020-06-29 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w zakresie zasiedzenia nieruchomości gruntowej

Uchylenie habilitacji

2020-06-25 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie uchylenia habilitacji

Wspólnota mieszkaniowa

2020-06-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

Zasiedzenie

2020-06-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zasiedzenia i zniesienia współwłasności

Regres ubezpieczeniowy

2020-06-17 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię regresu ubezpieczeniowego

Zgoda sądu na czynności odrzucenia spadku

2020-06-10 Kancelaria przyjęła zlecenie napisanie wniosku o zgodę sądu na odrzucenie spadku w imieniu dzieci

Habilitacja

2020-06-09 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-06-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-05-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego