Zażalenie przysądzenia

2018-02-22 - Kancelaria przygotowała zażalenie przysądzenia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Walne Zebranie Członków OSP

2018-02-14 - Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w przedmiocie kwestii proceduralnych na Walnym Zebraniu Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Upadłość konsumencka

2018-02-14 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę upadłości konsumenckiej

Ekwiwalent dla OSP

2018-02-05 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Opieka

2018-02-02 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ustanowienia opiekuna nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz wyrażenia przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego

Zalanie mieszkania

2018-01-30 Kancelaria udzieliła pomocy w przedmiocie wyrządzenia szkody w postaci zalania mieszkania

Zakłócanie spokoju

2018-01-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu immisji oraz zakłócania spokoju we wspólnocie mieszkaniowej

Postępowanie dyscyplinarne

2018-01-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych

Windykacja długu

2018-01-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji długu z tytułu nie zapłaconych faktur

Odszkodowanie za potrącenie

2018-01-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za potrącenie przez samochód osobowy

Najem

2018-01-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu