Prawa rodzicielskie

2021-10-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przysługujących praw rodzicielskich w służbach mundurowych

Skarga sąd administracyjny

2021-10-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do WSA w sprawie awansu naukowego

Skarga do WSA

2021-10-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi na decyzję w sprawie awansu naukowego

Tytuł profesora

2021-09-24 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania tytułu naukowego profesora

Zasiedzenie

2021-09-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o zasiedzenie nieruchomości

OSP

2021-09-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej i wykluczenia z członkowstwa

Darowizna nieruchomości

2021-09-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu darowizny nieruchomości

Kontakty z dzieckiem

2021-09-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu kontaktu z dzieckiem i alimentów

Skarga do WSA

2021-09-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do sądu administracyjnego w sprawie awansu naukowego

Darowizna

2021-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę umowy darowizny

Umowa o dzieło

2021-09-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę niezapłaconej faktury za wykonane dzieło