Skreślenie z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych

2023-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych

Finansowanie OSP

2023-05-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej

Ubezwłasnowolnienie

2023-05-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ubezwłasnowolnienia

Najem

2023-04-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu

Dyscyplinarka

2023-04-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Spadek

2023-04-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku i unieważnienia testamentu

Dział spadku

2023-03-28 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Współasność

2023-03-23 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie współwłasności nieruchomości gruntowej

Upadłość

2023-03-16 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie upadłości konsumenckiej

Prąd

2023-03-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odłączenia prądu

Dyskryminacja, mobbing

2023-03-03 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu mobbingu i dyskryminacji