Zgodna sądu - odrzucenie spadku

2021-02-05 Kancelaria przyjęła sprawę uzyskania zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka małoletniego

Odszkodowanie

2021-02-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za upadek na chodniku

Narkotyki

2021-01-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uzależnienia od narkotyków i przymusowych badań psychiatrycznych

Alimenty

2021-01-19 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu alimentów i opieki nad dzieckiem

Odwołanie darowizny nieruchomości

2021-01-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizny nieruchomości

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Wydalenie ze służby

2021-01-13 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie wydalenia ze służby mundurowej

Nostryfikacja dyplomu

2021-01-11 Kancelaria przyjęła do analizy sprawę nostryfikacji zagranicznego dyplomu doktora nauk

Habilitacja

2021-01-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zasiedzenie

2020-12-17 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w sprawie zasiedzenia

Habilitacja

2020-12-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego