Ubezwłasnowolnienie

2019-04-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu ubezwłasnowolnienia

Zdolność do służby

2019-04-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Przeniesienie strażaka

2019-04-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przeniesienia strażaka Państwowej Straży Pożarnej do innej jednostki organizacyjnej

Umowa o organizację ślubu

2019-04-05 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o organizację ceremonii ślubnych

Lokal mieszkalny

2019-04-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie sporu o lokal mieszkalny

Kara umowna

2019-04-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kary umownej w usługach telekomunikacyjnych oraz postępowania egzekucyjnego

Podatek od spadku

2019-03-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie podatku od spadku

Wypowiedzenie umowy o pracę

2019-03-25 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę

Likwidacja spółki

2019-03-12 Kancelaria przyjęła zlecenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Upadłość konsumencka

2019-03-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę upadłości konsumenckiej

Budowa drogi gminnej

2019-03-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę budowy drogi gminnej i odebrania fragmentu działki