Zasiedzenie

2021-03-08 Kancelaria udzieliła pomocy  z zakresu zasiedzenia

Habilitacja

2021-03-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dział spadku

2021-03-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o stwierdzenie nabycia spadku

Zachowek

2021-02-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w sprawie zachowku

Habilitacja

2021-02-05 Kancelaria przyjęła sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zgodna sądu - odrzucenie spadku

2021-02-05 Kancelaria przyjęła sprawę uzyskania zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka małoletniego

Odszkodowanie

2021-02-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za upadek na chodniku

Narkotyki

2021-01-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uzależnienia od narkotyków i przymusowych badań psychiatrycznych

Alimenty

2021-01-19 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu alimentów i opieki nad dzieckiem

Odwołanie darowizny nieruchomości

2021-01-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizny nieruchomości