Plan wychowawczy

2020-02-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie planu wychowawczego i kontaktów rodziców z dzieckiem

Habilitacja

2020-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadek

2020-02-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego

Najem lokalu mieszkalnego

2020-02-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego

Spadek, współwłasność

2020-02-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego, wspówłasności, darowizny, dożywocia

500 +

2020-02-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Habilitacja

2020-01-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Prawa autorskie

2020-01-22 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w zakresie praw autorskich do publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

2020-01-17 Kancelaria przyjęła do sporządzenia odwołanie w sprawie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Pełnomocnictwa

2020-01-17 Kancelaria przyjęła do sporządzenia pełnomocnictwo do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do spraw życia codziennego

Spadek

2020-01-07 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie stwierdzenia nabycia spadku z unieważnieniem testamentu