Najem

2023-01-11 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu najmu

Spadek

2023-01-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu spadku

Spadek

2022-12-01 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku

Remont mieszkania

2022-11-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu remontu mieszkania

Doktorat

2022-11-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora

Unieważnienie testamentu

2022-11-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku z unieważnieniem testamentu

Niepełnosprawność

2022-10-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności

Eksmisja

2022-10-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu eksmisji

Dobra osobiste

2022-10-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu dóbr osobistych

Spadek

2022-10-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawa w zakresie spadku

Remont mieszkania

2022-10-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu remontu mieszkania