Sukces Kancelarii LexKała przed Sądem Najwyższym

2019-09-20 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Kancelarii LexKała i uchylił wyrok sądu I i II instancji skazujące druha Edwarda Pruśniewskiego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do sądu II instancji

Zaprzeczenie ojcostwa

2019-09-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zaprzeczenia ojcostwa i kontaktów z dziećmi

Fundacja

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie upadłości fundacji oraz umów zawieranych przez fundację

Udział w spadku, dział spadku

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku i obrotu udziałem spadkowym

Dział spadku

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Dobra osobiste

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych przez straż pożarną przez publikację filmiku z akcji ratowniczej

Nabycie nieruchomości rolnej

2019-09-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości rolnej

Najem lokalu mieszkalnego

2019-09-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy najmu lokalu mieszkalnego

Władza rodzicielska

2019-08-28 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie władzy rodzicielskiej i opieki

Dział spadku

2019-08-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Wysługa lat w straży

2019-08-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie obliczania wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej