Postępowanie dyscyplinarne PSP

2020-02-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Rękojmia

2020-02-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości

Odmowa nadania habilitacji

2020-02-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie dyscyplinarne PSP

2020-02-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Skarga do WSA na decyzję Centralnej Komisji

2020-02-24 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych w sprawie stopnia doktora habilitowanego.

Zaprzeczenie ojcostwa

2020-02-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zaprzeczenia ojcostwa

Plan wychowawczy

2020-02-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie planu wychowawczego i kontaktów rodziców z dzieckiem

Habilitacja

2020-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadek

2020-02-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego

Najem lokalu mieszkalnego

2020-02-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego

Spadek, współwłasność

2020-02-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego, wspówłasności, darowizny, dożywocia