Habilitacja

2020-10-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadki, eksmisja

2020-10-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i eksmisji

Zabezpieczenie

2020-10-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zabezpieczenie pozwu o uchylenie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Dyskryminacja

2020-10-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za dyskryminację w pracy

Współwłasność

2020-09-30 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności nieruchomości

Sprawy majątkowe

2020-09-29 Kancelaria udzieliła zbiorczej pomocy prawnej w przedmiocie dziedziczenia, spłaty długów, zniesienia współwłasności, upadłości konsumenckiej

Odszkodowanie za potrącenie

2020-09-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia za potrącenie na drodze pieszego

Sprawy majątkowe

2020-09-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie darowizny, spadku, zniesienia wsółwłasności

Umowa użyczenia

2020-09-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu umowy użyczenia

Dyscyplinarka

2020-09-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Dyscyplinarka

2020-09-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej