Odszkodowanie z tytułu choroby

2018-09-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania z tytułu choroby

Nabycie nieruchomości, majatek małżeński

2018-09-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości i majątku małżeńskiego

Windykacja zadłużenia

2018-08-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji zadłużenia

Sprzedaż lokalu

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sprzedaży mieszkania z garażem

Falsus procurator

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zawarcia umowy najmu przez rzekomego pełnomocnika

Umowa najmu zabezpieczona wekslem

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę najmu lokalu użytkowego zabezpieczoną wekslem

Podatek od nieruchomości

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę podatku od nieruchmości

Umowa leasingu

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę cesji umowy leasingu

Świadczenie rehabilitacyjne

2018-07-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę świadczenia rehabilitacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Współwłasność, spadek

2018-07-03 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie współwłasności nieruchomości i spadku

Renta socjalna

2018-07-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uzyskania renty socjalnej