Alimenty

2022-03-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uchylenie alimentów na dziecko

Spadek

2022-02-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Rozwód, Alimenty

2022-02-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu i alimentów

Odwołanie OSP - wykluczenie

2022-02-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wykluczenia z szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej

IPN

2022-01-28 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie z zakresu prawa o IPN

Sprawy rodzinne

2022-01-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu spraw rodzinnych

Habilitacja

2022-01-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Pożyczka

2022-01-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę pożyczki prywatnej

Odszkodowanie

2022-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za wypadek domowy

Habilitacja

2022-01-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Spadek

2022-01-11 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, spisu inwentarza