Odmowa nadania habilitacji

2019-12-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Stwierdzenie nabycia spadku

2019-12-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku z zakwestionowaniem testamentu notarialnego

Odmowa nadania habilitacji

2019-12-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

2019-12-03 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Odmowa nadania habilitacji

2019-12-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Wyżywienie strażaków OSP

2019-11-29 Kancelaria wystawiła opinię prawną w zakresie wyżywienia strażaków OSP podczas długotrwałych działań ratowniczych

Uchylenie decyzji

2019-11-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uchylenia decyzji wydanej przez organ służby mundurowej

Umowa sprzedaży samochodu

2019-11-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy kupna-sprzedaży samochodu

Odmowa nadania habilitacji

2019-11-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Odmowa nadania habilitacji

2019-11-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2019-11-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odmowy nadania habilitacji