Doktorat

2022-04-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę doktoratu

Habilitacja

2022-04-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę habilitacji

Prawo rodzinne

2022-01-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego

Prawo spadkowe

2022-04-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Współwłasność

2022-04-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności

Prawo rodzinne

2022-04-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego

Spadek z długami

2022-03-31 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę spadku obciążonego długami

Spadek

2022-03-31 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę spadku

Dział spadku

2022-03-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Doktorat

2022-03-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora

Współpraca przedsiębiorców

2022-03-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współpracy przedsiębiorców: znak towarowy, socjamedia itp