Stwierdzenie nabycia spadku

2021-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Wydalenie ze służby

2021-01-13 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie wydalenia ze służby mundurowej

Nostryfikacja dyplomu

2021-01-11 Kancelaria przyjęła do analizy sprawę nostryfikacji zagranicznego dyplomu doktora nauk

Habilitacja

2021-01-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zasiedzenie

2020-12-17 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w sprawie zasiedzenia

Habilitacja

2020-12-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Równoważnik PSP

2020-12-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Państwowej Straży Pożarnej

Doktorat

2020-11-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora nauk

Habilitacja

2020-11-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Darowizna

2020-11-05 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii w przedmiocie darowizny

Habilitacja

2020-11-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego