Uszczerbek na zdrowiu

2023-08-07 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypadku w służbach mundurowych

Prawo rodzinne

2023-07-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie alimentów i kontaktów z dziećmi

Spadek

2023-06-28 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego

Pożyczka

2023-0-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy pożyczki

Upadłość

2023-06-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę upadłości

Dyscyplinarka służby mundurowe

2023-05-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Habilitacja

2023-05-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie przewodu habilitacyjnego

Równoważnik za brak lokalu w Policji

2023-05-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Policji

Zalewanie mieszkania

2023-05-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zalewania mieszkania

Spadek

2023-05-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spadku

Skreślenie z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych

2023-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia z listy słuchaczy w szkole w służbach mundurowych