Odszkodowanie za wypadek

2017-10-26 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za wypadek samochodowy na drodze

Zachowek

2017-10-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z tytułu zachowku

Długi

2017-10-18 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zadłużenia, upadłości konsumenckiej

Odszkodowanie od zarządcy drogi

2017-10-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania od zarządcy drogi za niewłaściwy stan drogi

Zgoda sądu

2017-09-25 - Sąd uwzględnił przygotowany przez kancelarię wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Wodociągi

2017-09-19 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dostarczania wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe do wspólnoty mieszkaniowej

Pobicie

2017-09-18 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu pobicia

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

2017-09-13 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu nabycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Użytkowanie wieczyste

2017-09-13 - Kancelaria prawna udzieliła pomocy prawnej w zakresie przekształcenie użytkowania wieczystego oraz opłat za użytkowanie wieczyste

Upadłość konsumencka

2017-09-13 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej

Wpis do ksiąg wieczystych

2017-09-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wpisu zmiany w księgach wieczystych