Fundacja

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie upadłości fundacji oraz umów zawieranych przez fundację

Udział w spadku, dział spadku

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku i obrotu udziałem spadkowym

Dział spadku

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Dobra osobiste

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych przez straż pożarną przez publikację filmiku z akcji ratowniczej

Nabycie nieruchomości rolnej

2019-09-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości rolnej

Najem lokalu mieszkalnego

2019-09-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy najmu lokalu mieszkalnego

Władza rodzicielska

2019-08-28 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie władzy rodzicielskiej i opieki

Dział spadku

2019-08-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Wysługa lat w straży

2019-08-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie obliczania wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej

Umowa zakupu łodzi motorowej

2019-08-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zakupu łodzi motorowej

Umowy pożyczki

2019-08-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia windykację długów z umów pożyczek