Wyodrębnienie lokalu

2018-06-06 Kancelaria udzieliła pomocy w prawnej w zakresie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal wyodrębniony należący do majątku odrębnego małżonka

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek

2018-06-02 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za śmiertelny wypadek na budowie

Majątek małżeński

2018-05-30 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozdzielności majątkowej małżonków, podziału majątku małżeńskiego, nabycia nieruchomości przez małżonka

Spadek

2018-05-30 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, działu spadku

Przedawnienie postępowanie dyscyplinarnego w szkolnictwie wyższym

2018-05-24 - Kancelaria przyjęła zlecenia napisania pisma prawniczego w zakresie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

Umowa

2018-05-22 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania umowy stosowanej w zleceniu udzielonym na podstawie postępowania o zamówieniach publicznych

Używanie sprzętu pożarniczego

2018-05-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie pomocy prawnej w zakresie dopuszczalności użytkowania i certyfikowania sprzętu pożarniczego

Własność nieruchomości

2018-05-10 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie restytucji własności nieruchomości rolnej

Przeniesienie służbowe

2018-05-09 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania od decyzji w sprawie przeniesienia służbowego w służbach mundurowych

Egzekucja

2018-05-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie egzekucji nakazu zapłaty

Opinia w służbach

2018-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę opiniowania służbowego w służbach mundurowych oraz zwolnienia ze służby