Habilitacja

2020-07-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Spadek

2020-07-22 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie nabycia i działu spadku

Habilitacja

2020-07-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania  od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Alimenty od byłego małżonka

2020-07-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów od byłego małżonka

Rozdzielność, spadek

2020-07-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz nabycia spadku w okresie małżeństwa

Habilitacja

2020-07-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-07-02 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Zasiedzenie

2020-06-29 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w zakresie zasiedzenia nieruchomości gruntowej

Uchylenie habilitacji

2020-06-25 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie uchylenia habilitacji

Wspólnota mieszkaniowa

2020-06-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

Zasiedzenie

2020-06-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zasiedzenia i zniesienia współwłasności