Koszty biegłego

2021-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zażalenia na postanowienie w sprawie kosztów dla biegłego

Nabycie spadku

2021-04-27 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie dziedziczenia

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

2021-04-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Prawo jazdy

2021-04-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odzyskania prawo jazdy

Nabycie spadku

2021-04-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Umowa najmu

2021-04-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu garażu

Dział spadku

2021-04-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku i rozliczeń pomiędzy współspadkobiercami

Wniosek o przywrócenie terminu

2021-04-13 Kancelaria sporządziła wiosek o przywrócenie terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie

Umowa kredytowa

2021-04-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy kredytowej z bankiem

Prawo spadkowe, rodzinne

2021-03-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego

Rekompensata dla członka OSP

2021-03-26 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie rekompensaty za utratę zdrowia dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej