Skarga do WSA

2021-09-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do sądu administracyjnego w sprawie awansu naukowego

Darowizna

2021-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę umowy darowizny

Umowa o dzieło

2021-09-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę niezapłaconej faktury za wykonane dzieło

Długi umowa sprzedaży

2021-08-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zadłużenia z umowy sprzedaży

Spadek, zniesienie współwłasności

2021-08-12 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku i zniesienia współwłasności

Spadek

2021-08-11 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Nabycie spadku

2021-08-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Kontakty i alimenty

2021-08-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kontaktów z dzieckiem i alimentów

Skarga sąd administracyjny

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do sądu administracyjnego w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

Umowa przedwstępna

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zasiedzenie

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie opinii w zakresie zasiedzenia