IPN

2022-01-28 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie z zakresu prawa o IPN

Sprawy rodzinne

2022-01-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu spraw rodzinnych

Habilitacja

2022-01-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Pożyczka

2022-01-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę pożyczki prywatnej

Odszkodowanie

2022-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za wypadek domowy

Habilitacja

2022-01-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Spadek

2022-01-11 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, spisu inwentarza

Dobra osobiste

2022-01-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie naruszenia dóbr osobistych

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

2021-12-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania w postępowaniu od nadanie stopnia doktora habilitowanego

Regres ubezpieczenie

2021-12-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę regresu ubezpieczenia

Prawo pracy

2021-12-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa pracy