Odrzucenie spadku

2021-07-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odrzucenia spadku w imieniu dziecka

Prawo rodzinne

2021-07-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne

2021-07-05 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa rodzinnego

Roszczenia wspólnoty

2021-07-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń wspólnoty wobec członka zarządu

Umowa przedwstępna

2021-06-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego

Habilitacja

2021-06-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Prawo rodzinne

2021-05-31 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie praw rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Skarga do WSA-postępowanie awansowe naukowe

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie awansu naukowego

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku oraz wyrażenia przez sąd zgody na przyjęcie spadku

Regres odszkodowania

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę regresu odszkodowania za kolizję drogową