Regres ubezpieczeniowy

2020-06-17 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię regresu ubezpieczeniowego

Zgoda sądu na czynności odrzucenia spadku

2020-06-10 Kancelaria przyjęła zlecenie napisanie wniosku o zgodę sądu na odrzucenie spadku w imieniu dzieci

Habilitacja

2020-06-09 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-06-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-05-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2020-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Apelacja - ZUS

2020-05-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę apelacji od wyroku sądu I instancji w sprawie renty socjalnej

Służebność przesyłu

2020-05-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę służebności przesyłu

Przedszkole

2020-05-18 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy z przedszkolem

Spadek

2020-05-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spraw spadkowych

Habilitacja

2020-05-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji