Nabycie spadku

2022-05-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku z testamentu ręcznego

Ubezwłasnowolnienie

2022-05-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ubezwłasnowolnienia i opieki nad osobą starszą

Doktorat

2022-05-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora

Spadek

2022-05-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o nabycie spadku na podstawie testamentu ręcznego

Doktorat

2022-04-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę doktoratu

Habilitacja

2022-04-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę habilitacji

Prawo rodzinne

2022-01-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego

Prawo spadkowe

2022-04-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Współwłasność

2022-04-06 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie współwłasności

Prawo rodzinne

2022-04-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego

Spadek z długami

2022-03-31 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę spadku obciążonego długami