Spadek

2021-03-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Najem mieszkania

2021-03-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu najmu lokalu

Dział spadku

2021-03-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Najem okazjonalny

2021-03-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu najmu okazjonalnego

 

Kontakty z dzieckiem

2021-03-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kontaktów rodzica z dzieckiem

Zasiedzenie

2021-03-08 Kancelaria udzieliła pomocy  z zakresu zasiedzenia

Habilitacja

2021-03-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dział spadku

2021-03-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o stwierdzenie nabycia spadku

Zachowek

2021-02-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w sprawie zachowku

Habilitacja

2021-02-05 Kancelaria przyjęła sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego