Stwierdzenie nabycia spadku

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku oraz wyrażenia przez sąd zgody na przyjęcie spadku

Regres odszkodowania

2021-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę regresu odszkodowania za kolizję drogową

Wypowiedzenie warunków pracy

2021-05-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia warunków pracy i płacy

Renta

2021-05-14 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo rodzinne

2021-05-12 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa rodzinnego

Koszty biegłego

2021-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zażalenia na postanowienie w sprawie kosztów dla biegłego

Nabycie spadku

2021-04-27 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie dziedziczenia

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

2021-04-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Prawo jazdy

2021-04-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odzyskania prawo jazdy

Nabycie spadku

2021-04-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Umowa najmu

2021-04-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu garażu