Dobra osobiste

2017-09-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych w mediach społecznościowych

Umowa sprzedaży

2017-09-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu umowy sprzedaży

Upadłość konsumencka

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę upadłości konsumenckiej

Zgłoszenie wierzytelności

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła zlecenie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Zniesienie współwłasności

2017-09-04 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sądowego zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowa najmu

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu lokalu użytkowego

Dzierżawa obwodu łowieckiego

2017-08-16 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania problemu dzierżawienia obwodu łowieckiego

Klauzula porządku publicznego

2017-08-16 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania ekspertyzy prawnej w przedmiocie sprzeczności wyroku sądu zagranicznego z klauzulą porządku publicznego

Alimenty na dziecko

2017-08-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dziecko