Nabycie spadku

2021-08-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Kontakty i alimenty

2021-08-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kontaktów z dzieckiem i alimentów

Skarga sąd administracyjny

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do sądu administracyjnego w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

Umowa przedwstępna

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zasiedzenie

2021-08-03 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie opinii w zakresie zasiedzenia

Odrzucenie spadku

2021-07-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odrzucenia spadku w imieniu dziecka

Prawo rodzinne

2021-07-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne

2021-07-05 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa rodzinnego

Roszczenia wspólnoty

2021-07-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń wspólnoty wobec członka zarządu

Umowa przedwstępna

2021-06-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego

Habilitacja

2021-06-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego