Prawo rodzinne

2022-08-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu prawa rodzinnego

Pozwolenie na budowę

2022-08-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę unieważnienia pozwolenia na budowę

Umowy sprzedaży

2022-08-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umów sprzedaży nieruchomości

Niepełnosprawność

2022-08-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę orzeczenia w zakresie niepełnosprawności

Prawo rodzinne

2022-07-27 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego

Wykluczenie OSP

2022-07-27 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wykluczenia z OSP

Umowa najmu

2022-07-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu

Umowa internetowa

2022-07-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie umowy internetowej

Habilitacja

2022-07-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Usunięcie drzewa

2022-07-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę usunięcia drzewa

Odwołanie OSP - wykluczenie

2022-06-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię wykluczenia z OSP