Oświadczenia majątkowe

2019-07-11 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia metodyki kontroli oświadczeń majątkowych w Państwowej Straży Pożarnej

Habilitacja

2019-07-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Małżeństwo, dzieci

2019-06-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu prawa małżeńskiego oraz relacji rodziców z dziećmi

Remiza OSP

2019-06-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania i poprowadzenia sprawę finansowania remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Nieruchomości

2019-06-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizny i rozwiązania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Ubezwłasnowolnienie

2019-06-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ubezwłasnowolnienia całkowitego

Prawo małżeńskie

2019-06-18 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie prawa rodzinnego - stosunków małżeńskich i między rodzicami a dziećmi

Najem lokalu

2019-06-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie umowy najmu lokalu użytkowego

Darowizna

2019-06-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania darowizny nieruchomości

Informacja publiczna

2019-06-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę udzielenia informacji publicznej przez Państwową Straż Pożarną

Wynagrodzenie Państwowa Straż Pożarna

2019-06-04 Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania w zakresie nowych stawek wynagrodzenia w Państwowej Straży Pożarnej