Falsus procurator

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zawarcia umowy najmu przez rzekomego pełnomocnika

Umowa najmu zabezpieczona wekslem

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę najmu lokalu użytkowego zabezpieczoną wekslem

Podatek od nieruchomości

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę podatku od nieruchmości

Umowa leasingu

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę cesji umowy leasingu

Świadczenie rehabilitacyjne

2018-07-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę świadczenia rehabilitacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Współwłasność, spadek

2018-07-03 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie współwłasności nieruchomości i spadku

Renta socjalna

2018-07-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uzyskania renty socjalnej

Egzekucja

2018-07-02 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie egzekucji prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty wydanego w sprawie sporu o zadatek w umowie kupna - sprzedaży

Przyłącze wodociągowe

2018-06-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego

Nabycie lokalu na licytacji

2018-06-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej

Budowa drogi gminnej

2018-06-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ochrony praw mieszkańców w pobliżu budowanej drogi gminnej