Finansowanie OSP

2019-02-05 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w zakresie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej

KRS

2019-01-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sprostowania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dochody z współwłasności

2019-01-24 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z tytułu dochodów z współwłasności nieruchomości

Księga wieczysta

2019-01-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie niezgodności wpisów w księdze wieczystej

Dyskryminacja

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dyskryminacji w zatrudnieniu

Zwolnienie ze służby

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę zwolnienia ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Nadgodziny w służbach mundurowych

2019-01-10 Kancelaria przyjęła do wykonania opinię z zakresu odzyskania na drodze sądowej wynagrodzenia za nadgodziny w służbach mundurowych

Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej

2018-12-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie finansowania zakupu paliwa przez gminę do sprzętu pożarniczego będącego własnością Ochotniczej Straży Pożarnej

Poświadczenie dziedziczenia

2018-12-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie poświadczenia dziedziczenia i przeniesienia udziału w majątku małżeńskim

Usterki we wspólnocie mieszkaniowej

2018-12-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę usterek we wspólnocie mieszkaniowej

Umowa o usługi informatyczne

2018-12-06 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o świadczenie usług informatycznych