Odprawa w PSP

2020-04-27 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie odprawy dla strażaka w Państwowej Straży Pożarnej

Służebność przejazdu

2020-04-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę służebności przejazdu

Umorzenia habilitacja

2020-04-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę umorzenia postępowania habilitacyjnego

ZUS- świadczenie uzupełniające

2020-04-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania do sądu od decyzji ZUS w sprawie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Nieruchomość

2020-03-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej

Kolizja, odszkodowanie

2020-03-10 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kolizji drogowej i odszkodowania

Habilitacja

2020-03-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie habilitacji

Spadek

2020-03-04 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Habilitacja

2020-03-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie dyscyplinarne PSP

2020-02-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Rękojmia

2020-02-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rękojmi przy sprzedaży nieruchomości