Prawo pracy

2021-12-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa pracy

Kara umowna

2021-12-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kary umownej w wykonaniu usług

Prawo spadkowe i rodzinne

2021-12-03 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Uznanie za zmarłego

2021-11-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uznania za zmarłego

Remont

2021-11-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę roszczeń z tytułu remontu domu

Dobra osobiste

2021-11-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę naruszenia dóbr osobistych

Skarga sąd administracyjny

2021-10-25 Kancelaria przyjęła zlecenia napisania skargi do sądu administracyjnego w sprawie dyscyplinarnej w służbach mundurowych

Prawa rodzicielskie

2021-10-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przysługujących praw rodzicielskich w służbach mundurowych

Skarga sąd administracyjny

2021-10-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do WSA w sprawie awansu naukowego

Skarga do WSA

2021-10-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi na decyzję w sprawie awansu naukowego