Habilitacja

2022-07-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Usunięcie drzewa

2022-07-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę usunięcia drzewa

Odwołanie OSP - wykluczenie

2022-06-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania kwestię wykluczenia z OSP

Odszkodowanie pożar

2022-06-23 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za pożar.

Habilitacja

2022-06-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Alimenty

2022-05-31 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie egzekucji alimentów

Umowa OSP-gmina

2022-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę umowy OSP-gmina

Spadek

2022-05-25 Kancelaria udzieliła pomocy w sprawie spadku

Lustracja

2022-05-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę lustracji

Habilitacja

2022-05-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Nabycie spadku

2022-05-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku z testamentu ręcznego