Najem lokalu mieszkalnego

2019-10-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Uchylenie się od oświadczenia woli

2019-10-21 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę uchylenia się od oświadczenia woli

Spadek

2019-10-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku po dziecku

Kontynuacja zatrudnienia

2019-10-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kontynuowania zatrudnienia na umowę o pracę w kontekście przejścia zakładu na nowego pracodawcę

Habilitacja

2019-10-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odwołania od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Umowa sprzedaży nieruchomości

2019-10-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy sprzedaży nieruchomości

Opłaty za czyste nośniki

2019-10-10 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę opłat za czyste nośniki na podstawie prawa autorskiego

Najem lokalu mieszkalnego

2019-10-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę umowy najmu lokalu mieszkalnego

Habilitacja

2019-09-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Sukces Kancelarii LexKała przed Sądem Najwyższym

2019-09-20 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Kancelarii LexKała i uchylił wyrok sądu I i II instancji skazujące druha Edwarda Pruśniewskiego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do sądu II instancji

Zaprzeczenie ojcostwa

2019-09-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zaprzeczenia ojcostwa i kontaktów z dziećmi