Odszkodowanie za potrącenie

2020-09-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia za potrącenie na drodze pieszego

Sprawy majątkowe

2020-09-17 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie darowizny, spadku, zniesienia wsółwłasności

Umowa użyczenia

2020-09-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu umowy użyczenia

Dyscyplinarka

2020-09-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Dyscyplinarka

2020-09-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowanie dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej

Nakaz zapłaty

2020-09-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy o dostarczenie prądu

Umowa kupna sprzedaży

2020-08-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy kupna-sprzedaży samochodu

Spadek

2020-08-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego

Habilitacja

2020-08-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Odszkodowanie za działkę

2020-08-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za zabranie działki pod budowę drogi

Habilitacja

2020-08-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od uchwały o odmowie nadania habilitacji