Doktorat

2022-11-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora

Unieważnienie testamentu

2022-11-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku z unieważnieniem testamentu

Niepełnosprawność

2022-10-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności

Eksmisja

2022-10-21 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu eksmisji

Dobra osobiste

2022-10-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu dóbr osobistych

Spadek

2022-10-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawa w zakresie spadku

Remont mieszkania

2022-10-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu remontu mieszkania

Remont mieszkania

2022-10-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu remontu mieszkania

Habilitacja

2022-09-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Spadek

2022-09-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nabycia spadku

Najem

2022-09-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu umowy najmu