Odszkodowanie

2022-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za wypadek domowy

Habilitacja

2022-01-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania habilitacji

Spadek

2022-01-11 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, spisu inwentarza

Dobra osobiste

2022-01-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie naruszenia dóbr osobistych

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

2021-12-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania w postępowaniu od nadanie stopnia doktora habilitowanego

Regres ubezpieczenie

2021-12-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę regresu ubezpieczenia

Prawo pracy

2021-12-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa pracy

Kara umowna

2021-12-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę kary umownej w wykonaniu usług

Prawo spadkowe i rodzinne

2021-12-03 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego

Stwierdzenie nabycia spadku

2021-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Uznanie za zmarłego

2021-11-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uznania za zmarłego