Habilitacja

2020-02-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego