Odmowa nadania habilitacji

2020-02-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego