Habilitacja

2020-07-02 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego