Habilitacja

2020-07-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego