Odmowa nadania habilitacji

2019-11-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Habilitacja

2019-11-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odmowy nadania habilitacji

Windykacja długu

2019-11-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji długu w imieniu spółki z o.o.

Umowa z prawami autorskimi

2019-11-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy o dzieło z prawami autorskimi

Zwolnienie z pracy kobiety w ciąży

2019-11-18 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży

Habilitacja

2019-11-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odmowy nadania habilitacji

Odmowa nadania habilitacji

2019-11-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Odmowa nadania habilitacji

2019-11-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Nabycie spadku

2019-11-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia spadku

Nakaz zapłaty w postępowaniu upadłościowym

2019-11-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nakazu zapłaty w postępowaniu upadłościowym

Ubezwłasnowolnienie

2019-11-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ubezwłasnowolnienia całkowitego