Nabycie nieruchomości rolnej

2019-09-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości rolnej

Najem lokalu mieszkalnego

2019-09-05 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy najmu lokalu mieszkalnego

Władza rodzicielska

2019-08-28 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie władzy rodzicielskiej i opieki

Dział spadku

2019-08-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku

Wysługa lat w straży

2019-08-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie obliczania wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej

Umowa zakupu łodzi motorowej

2019-08-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zakupu łodzi motorowej

Umowy pożyczki

2019-08-22 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia windykację długów z umów pożyczek

Umorzenie habilitacji

2019-08-21 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego

Umowa przedwstępna

2019-08-21 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Stwierdzenie nabycia spadku

2019-07-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o stwierdzenie nabycia spadku

Darowizna nieruchomości gruntowych

2019-07-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizn nieruchomości gruntowych