Zasiłek chorobowy

2019-05-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Budowa drogi gminnej

2019-05-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę budowy drogi gminnej i związanej z nią ochroną działek sąsiednich

Skreślenie strażaka z listy uczących się

2019-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia strażaka z listy uczących się w szkole strażackiej

Postępowanie dyscyplinarne strażaka

2019-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego strażaka

Wysięgnik hydrauliczny

2019-05-24 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania prawnej ocenie zgromadzonych dokumentów w procesie wprowadzenia do podziału bojowego straży pożarnej samochodu pożarniczego-specjalnego (wysięgnik hydrauliczny )

Opłaty za komunikację miejską

2019-05-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sporu z zarządem transportu miejskiego z zakresu płatności za przejazdy komunikacją miejską

Przysposobienie

2019-05-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przysposobienia dzieci w małżeństwie

Zasiedzenie

2019-05-20 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę zasiedzenia nieruchomości gruntowej

Najem samochodu

2019-05-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu najmu samochodu osobowego

Egzekucja

2019-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę egzekucji świadczenia pieniężnego z nakazu zapłaty

Habilitacja

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora habilitacyjnego