Nabycie nieruchomości

2016-11-04 - Kancelaria przyjęła do analizy sprawę nabycia ziemi (kupno-sprzedaż/zasiedzenie)

Wnioski do KRS

2016-11-02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia wnioski o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Służebność gruntowa

2016-11-03 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę służebności gruntowej

Rozwód i alimenty

2016-10-28 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu i alimentów

Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia pismo do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Cofnięcie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

2016-10-26 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu cofnięcia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i formy oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku

Umowa najmu

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu lokalu mieszkalnego

Naruszenie prawa do artystycznych wykonań

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia i zaopiniowania sprawę z zakresu naruszenia prawa do artystycznych wykonań

Uznanie dziecka

2016-10-25 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uznanie dziecka

Czynsz we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-25 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o zaległość czynszu we wspólnocie mieszkaniowej

Rozliczenie wody w spółdzielni

2016-10-19 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozliczenia wody w spółdzielni mieszkaniowej