Upadłość konsumencka

2017-09-13 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu upadłości konsumenckiej

Wpis do ksiąg wieczystych

2017-09-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wpisu zmiany w księgach wieczystych

Dobra osobiste

2017-09-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych w mediach społecznościowych

Umowa sprzedaży

2017-09-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu umowy sprzedaży

Upadłość konsumencka

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę upadłości konsumenckiej

Zgłoszenie wierzytelności

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła zlecenie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury

2017-09-06 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Zniesienie współwłasności

2017-09-04 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sądowego zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowa najmu

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu lokalu użytkowego

Dzierżawa obwodu łowieckiego

2017-08-16 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania problemu dzierżawienia obwodu łowieckiego