Renta socjalna

2018-07-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uzyskania renty socjalnej

Egzekucja

2018-07-02 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie egzekucji prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty wydanego w sprawie sporu o zadatek w umowie kupna - sprzedaży

Przyłącze wodociągowe

2018-06-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego

Nabycie lokalu na licytacji

2018-06-13 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej

Budowa drogi gminnej

2018-06-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ochrony praw mieszkańców w pobliżu budowanej drogi gminnej

Wyodrębnienie lokalu

2018-06-06 Kancelaria udzieliła pomocy w prawnej w zakresie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal wyodrębniony należący do majątku odrębnego małżonka

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek

2018-06-02 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za śmiertelny wypadek na budowie

Majątek małżeński

2018-05-30 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozdzielności majątkowej małżonków, podziału majątku małżeńskiego, nabycia nieruchomości przez małżonka

Spadek

2018-05-30 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, działu spadku

Przedawnienie postępowanie dyscyplinarnego w szkolnictwie wyższym

2018-05-24 - Kancelaria przyjęła zlecenia napisania pisma prawniczego w zakresie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

Umowa

2018-05-22 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania umowy stosowanej w zleceniu udzielonym na podstawie postępowania o zamówieniach publicznych