Umowa o dostępie do nieruchomości

2018-12-05 Kancelaria przyjęła do sprawdzenia umowę o dostępie do nieruchomości

Odszkodowanie - pożar

2018-11-15 Kancelaria przyjęła do analizy dokumentację sprawy odszkodowawczej po pożarze

Umowa deweloperska

2018-11-13 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu umowy deweloperskiej

Odszkodowanie z tytułu kradzieży

2018-11-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży

Alimenty

2018-11-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dzieci

Rozwód

2018-11-02 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodu

Umowa użyczenia

2018-10-31 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę użyczenia lokalu mieszkalnego

Energia elektryczna

2018-10-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wypowiedzenia umowy  w związku z podwyższeniem ceny energii elektrycznej o ok. 100 %

Spadek

2018-10-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu dziedziczenia ustawowego z długami spadawcy

Habilitacja - nauki matematyczne

2018-10-11 Kancelaria przyjęła zlecenie prowadzenia postępowania w zakresie odwołania się od uchwały rady wydziału odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego

Nieletni cudzoziemiec

2018-10-09 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia prawa przez małoletniego cudzoziemca na terenie RP