Apelacja od wyroku o unieważnienie umowy

2016-06-02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia apelację w sprawie wyroku o unieważnienie umowy nabycia lokalu mieszkalnego

Podział majątku małżeńskiego

2016-06-01 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę podziału majątku małżeńskiego

Zachowek

2016-06-01 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zachowku

Pełnomocnictwo

2016-05-24 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowanie pełnomocnictwa do podejmowania czynności w sprawie spadkowej, rozliczeń z wierzycielami i sprzedaży nieruchomości

Alimenty od osoby zobowiązanej w dalszej kolejności

2016-05-24 - Kancelaria przygotowała replikę na odpowiedź na pozew w prowadzonej przez siebie sprawie o alimenty od osoby zobowiązanej w dalszej kolejności

Umowy prawno-autorskie

2016-05-23 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowy prawno-autorskie których przedmiotem są utwory muzyczne

Odwołanie od decyzji administracyjnej

2016-05-17 - Kancelaria przyjęła do wniesienia odwołanie od decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie sporu o lokal z państwowego zasobu mieszkaniowego

Odrzucenie spadku

2016-05-16 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odrzucenia zadłużonego spadku

Rozliczenie wody we wspólnocie

2016-05-16 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozliczenia wody we wspólnocie mieszkaniowej

Dane osobowe we wspólnocie

2016-05-13 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę z zakresu ochrony danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Habilitacja - artykuł

2016-05-13 - Dariusz P. Kała przygotował artykuł naukowy:

Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie

odmowy nadania habilitacji - wybrane problemy praktyczne

 

do monografii naukowej wydawanej po konferencji:

 

"Stosowanie KPA w szkolnictwie wyższym"