Zakłócanie spokoju

2018-01-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu immisji oraz zakłócania spokoju we wspólnocie mieszkaniowej

Postępowanie dyscyplinarne

2018-01-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych

Windykacja długu

2018-01-18 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji długu z tytułu nie zapłaconych faktur

Odszkodowanie za potrącenie

2018-01-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za potrącenie przez samochód osobowy

Najem

2018-01-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu

Zakup samochodu

2018-01-09 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zakupu pojazdu dla ochotniczej straży pożarnej z dotacji

Łączenie funkcji w OSP i gminie

2018-01-06 - Kancelaria prawna przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie możliwości jednoczesnego sprawowania funkcji w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej i w Urzędzie Gminy

Wykorzystanie sprzętu OSP

2018-01-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wykorzystywania sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej na społecznie użyteczne cele

Dane osobowe

2017-12-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia przepisów o danych osobowych

Rękojmia, szkoda

2017-12-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w przedmiocie szkody oraz rękojmi w stosunkach wspólnoty mieszkaniowej z deweloperem

Konkurs na uczelni wyższej

2017-12-21 Kancelaria prawna udzieliła pomocy w przedmiocie konkursu na zatrudnienie nauczyciela akademickiego na uczelni wyższej