Wniosek o zgodę sądu

2017-05-31 - Kancelaria przygotowała wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem w imieniu małoletniego

Zakłócanie spokoju we wspólnocie

2017-05-29 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zakłócania spokoju we wspólnocie mieszkaniowej

Zmiana kuratora

2017-05-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zmiany kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Stwierdzenie nabycia spadku

2017-05-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę stwierdzenia nabycia spadku

Uchylenie decyzji starosty

2017-05-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę uchylenia decyzji starosty w przedmiocie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej

Podatek od darowizny

2017-05-22 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w sprawie podatku od darowizny pieniędzy

Wypowiedzenie umowy o pracę

2017-05-17 - Kancelaria przyjęła zlecenie pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę w związku z przekształceniem pracodawcy

Skarga na bezczyność rady miasta

2017-05-15 - Kancelaria wniosła do sądu administracyjnego skargę na bezczynność rady miasta w przedmiocie nie wykonywania czynności nakazanych prawem ochrony środowiska

Koncert

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o zorganizowanie koncertu

Eksmisja

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę eksmisji z lokalu mieszkalnego

Rozwód, podział majątku

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodu i udzieliła pomocy prawnej w zakresie podziału majatku