Prawo do lokalu

2017-07-27 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa do lokalu

Uwzględnienie skargi przez WSA

2017-07-20 - Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę na decyzji inspektoratu budowlanego współredagowaną przez kancelarię w przedmiocie prawa budowlanego

LexFire - portal prawa ochrony przeciwpożarowej

2017-07-20 - Wystartował portal prawa ochrony przeciwpożarowej LexFire prowadzony przez Kancelarię LexKała. Więcej na stronie lexfire.pl

Skarga na uchwałę Rady Miasta

2017-07-13 - Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w zakresie prawa ochrony przyrody

Stwierdzenie nieważności uchwały

2017-07-14 - Kancelaria wystosowała wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały organu stanowiącego gminy

Zmiany w ewidencji gruntów

2017-07-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i geodezyjnego wydzielenia działek

Przeprowadzenie zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

2017-07-05 - Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia zebrania we wspólnocie mieszkaniowej w przedmiocie udzielenia zgody na przymusową sprzedaż lokalu

Zabezpieczenie spadku

2017-07-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i zabezpieczenia spadku

Rozprawa WSA

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania stanowiska na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie z zakresu prawa budowlanego

Odwołanie emerytura policyjna

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia odwołania w sprawie emerytury policyjnej

Zachowek

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej na temat zachowku