Zwolnienie dyscyplinarne w pracy

2017-11-21 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zwolnienia dyscyplinarnego z pracy

Dyscyplinarka

2017-11-17 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego w szkole wyższej (służba mundurowa)

Sprawa strażaka Edwarda Pruśniewskiego

2017-11-15 - Kancelaria udzieli druhowi Ochotniczej Straży Pożarnej Edwardowi Pruśniewskiemu pomocy prawnej pro publico bono

Odwołanie od oceny negatywnej

2017-11-10 - Kancelaria uzyskała skuteczne rozstrzygnięcie dla Klienta w przedmiocie odstąpienia od negatywnej oceny okresowej nauczyciela akademickiego

Rozwód, alimenty, władza rodzicielska

2017-11-08 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

Odszkodowanie za wypadek

2017-10-26 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za wypadek samochodowy na drodze

Zachowek

2017-10-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z tytułu zachowku

Długi

2017-10-18 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zadłużenia, upadłości konsumenckiej

Odszkodowanie od zarządcy drogi

2017-10-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odszkodowania od zarządcy drogi za niewłaściwy stan drogi

Zgoda sądu

2017-09-25 - Sąd uwzględnił przygotowany przez kancelarię wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Wodociągi

2017-09-19 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dostarczania wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe do wspólnoty mieszkaniowej