Egzekucja

2018-05-09 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie egzekucji nakazu zapłaty

Opinia w służbach

2018-05-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę opiniowania służbowego w służbach mundurowych oraz zwolnienia ze służby

Immisje i zadośćuczynienie

2018-04-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę immisji w lokalu mieszkalnym i zadośćuczynienia za zakłócenia spokoju, wypoczynku, nietykalności mieszkania

Alimenty na dziecko

2018-04-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dziecko

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy szkody

2018-04-05 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w przedmiocie odpowiedzialności sprawcy szkody komunikacyjnej za potrącenie przechodnia

Sprzeciw od orzeczenia SKO w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste

2018-04-05 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty od użytkowania wieczystego

Pomoc finansowa dla strażaka PSP

2018-03-26 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania opinii prawnej w przedmiocie pomocy finansowej na zakup domu przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Dobra osobiste w mediach

2018-03-13 Kancelaria przyjęła zlecenie w sprawie naruszenia w mediach dóbr osobistych

Prawo do spółdzielczego prawa lokatorskiego

2018-03-06 Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania uprawnienia małżonki do spółdzielczego prawa lokatorskiego po rozwodzie

Odebranie prawa jazdy

2018-03-02 Kancelaria udzieliła  pomocy prawnej w przedmiocie naruszenia kodeksu drogowego i odebrania prawa jazdy

Eksmisja

2018-02-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego