Kwalifikacje oficerskie PSP

2019-02-21 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie kwalifikacji na stanowisko oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej

Prawo majątkowe małżeńskie

2019-02-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę z zakresu prawa małżeńskiego majątkowego

Rozwód, podział majątku, spadek

2019-02-08 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu, podziału majątku małżeńskiego i spadku

Odwołanie w sprawie habilitacji

2019-02-07 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenie odwołania od uchwały w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Finansowanie OSP

2019-02-05 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w zakresie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej

KRS

2019-01-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sprostowania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dochody z współwłasności

2019-01-24 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z tytułu dochodów z współwłasności nieruchomości

Księga wieczysta

2019-01-16 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie niezgodności wpisów w księdze wieczystej

Dyskryminacja

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dyskryminacji w zatrudnieniu

Zwolnienie ze służby

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę zwolnienia ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Nadgodziny w służbach mundurowych

2019-01-10 Kancelaria przyjęła do wykonania opinię z zakresu odzyskania na drodze sądowej wynagrodzenia za nadgodziny w służbach mundurowych