Długi

2018-09-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę długów z tytułu ubezpieczenia samochodu

Nietykalność cielesna

2018-09-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa karnego (naruszenie nietykalności cielesnej)

Odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia firmy

2018-09-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za wypadek płatnego z ubezpieczenia firmy

Odszkodowanie z tytułu choroby

2018-09-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania z tytułu choroby

Nabycie nieruchomości, majatek małżeński

2018-09-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie nabycia nieruchomości i majątku małżeńskiego

Windykacja zadłużenia

2018-08-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji zadłużenia

Sprzedaż lokalu

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sprzedaży mieszkania z garażem

Falsus procurator

2018-07-25 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zawarcia umowy najmu przez rzekomego pełnomocnika

Umowa najmu zabezpieczona wekslem

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę najmu lokalu użytkowego zabezpieczoną wekslem

Podatek od nieruchomości

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę podatku od nieruchmości

Umowa leasingu

2018-07-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę cesji umowy leasingu