Najem samochodu

2019-05-20 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z tytułu najmu samochodu osobowego

Egzekucja

2019-05-10 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę egzekucji świadczenia pieniężnego z nakazu zapłaty

Habilitacja

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę nadania stopnia doktora habilitacyjnego

Oświadczenia majątkowe

2019-05-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę oświadczeń majątkowych strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Rozbudowa drogi

2019-04-30 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozbudowy drogi w gminie i wywłaszczenia części nieruchomości prywatnej

Biblioteka

2019-04-25 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii w zakresie przeniesienia filii biblioteki publicznej

Spadek

2019-04-24 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego

Ubezwłasnowolnienie

2019-04-15 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu ubezwłasnowolnienia

Zdolność do służby

2019-04-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Przeniesienie strażaka

2019-04-09 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przeniesienia strażaka Państwowej Straży Pożarnej do innej jednostki organizacyjnej

Umowa o organizację ślubu

2019-04-05 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o organizację ceremonii ślubnych