Umowa przedwstępna

2019-08-21 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Stwierdzenie nabycia spadku

2019-07-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o stwierdzenie nabycia spadku

Darowizna nieruchomości gruntowych

2019-07-16 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizn nieruchomości gruntowych

Habilitacja

2019-07-16 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania odwołania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dobra osobiste

2019-07-12 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych

Oświadczenia majątkowe

2019-07-11 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia metodyki kontroli oświadczeń majątkowych w Państwowej Straży Pożarnej

Habilitacja

2019-07-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Małżeństwo, dzieci

2019-06-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu prawa małżeńskiego oraz relacji rodziców z dziećmi

Remiza OSP

2019-06-26 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania i poprowadzenia sprawę finansowania remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Nieruchomości

2019-06-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odwołania darowizny i rozwiązania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości

Ubezwłasnowolnienie

2019-06-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ubezwłasnowolnienia całkowitego