Dyskryminacja

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dyskryminacji w zatrudnieniu

Zwolnienie ze służby

2019-01-14 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę zwolnienia ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Nadgodziny w służbach mundurowych

2019-01-10 Kancelaria przyjęła do wykonania opinię z zakresu odzyskania na drodze sądowej wynagrodzenia za nadgodziny w służbach mundurowych

Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej

2018-12-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie finansowania zakupu paliwa przez gminę do sprzętu pożarniczego będącego własnością Ochotniczej Straży Pożarnej

Poświadczenie dziedziczenia

2018-12-19 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie poświadczenia dziedziczenia i przeniesienia udziału w majątku małżeńskim

Usterki we wspólnocie mieszkaniowej

2018-12-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę usterek we wspólnocie mieszkaniowej

Umowa o usługi informatyczne

2018-12-06 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o świadczenie usług informatycznych

Umowa o dostępie do nieruchomości

2018-12-05 Kancelaria przyjęła do sprawdzenia umowę o dostępie do nieruchomości

Odszkodowanie - pożar

2018-11-15 Kancelaria przyjęła do analizy dokumentację sprawy odszkodowawczej po pożarze

Umowa deweloperska

2018-11-13 Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu umowy deweloperskiej

Odszkodowanie z tytułu kradzieży

2018-11-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży