Klauzula porządku publicznego

2017-08-16 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania ekspertyzy prawnej w przedmiocie sprzeczności wyroku sądu zagranicznego z klauzulą porządku publicznego

Alimenty na dziecko

2017-08-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dziecko

Umowa sprzedaży

2017-08-14 - Kancelaria sporządziła umowę sprzedaży udziału w samochodzie

Skarga na czynności komornika

2017-08-08 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia skargi na czynności komornika

Błąd w sztuce medycznej

2017-08-05 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odpowiedzialności za błąd w sztuce medycznej

Świadczenia w okresie chronionym w pracy

2017-07-27 - Kancelaria przyjęła zlecenie udzielenia pomocy prawnej z zakresu prawa pracy - świadczeń w okresie ochronnym

Prawo do lokalu

2017-07-27 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa do lokalu

Uwzględnienie skargi przez WSA

2017-07-20 - Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę na decyzji inspektoratu budowlanego współredagowaną przez kancelarię w przedmiocie prawa budowlanego

LexFire - portal prawa ochrony przeciwpożarowej

2017-07-20 - Wystartował portal prawa ochrony przeciwpożarowej LexFire prowadzony przez Kancelarię LexKała. Więcej na stronie lexfire.pl

Skarga na uchwałę Rady Miasta

2017-07-13 - Kancelaria przyjęła zlecenie napisania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w zakresie prawa ochrony przyrody

Stwierdzenie nieważności uchwały

2017-07-14 - Kancelaria wystosowała wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały organu stanowiącego gminy