Alimenty

2018-11-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dzieci

Rozwód

2018-11-02 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodu

Umowa użyczenia

2018-10-31 Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę użyczenia lokalu mieszkalnego

Energia elektryczna

2018-10-26 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wypowiedzenia umowy  w związku z podwyższeniem ceny energii elektrycznej o ok. 100 %

Spadek

2018-10-19 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z zakresu dziedziczenia ustawowego z długami spadawcy

Habilitacja - nauki matematyczne

2018-10-11 Kancelaria przyjęła zlecenie prowadzenia postępowania w zakresie odwołania się od uchwały rady wydziału odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego

Nieletni cudzoziemiec

2018-10-09 kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia prawa przez małoletniego cudzoziemca na terenie RP

Rozwód

2018-10-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodową

Habilitacja

2018-10-03 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania odwołania do Centralnej Komisji w sprawie stopni naukowych w procedurze nadania habilitacji

Długi

2018-09-29 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę długów z tytułu ubezpieczenia samochodu

Nietykalność cielesna

2018-09-25 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu prawa karnego (naruszenie nietykalności cielesnej)