Łączenie funkcji w OSP i gminie

2018-01-06 - Kancelaria prawna przyjęła zlecenie opinii prawnej w zakresie możliwości jednoczesnego sprawowania funkcji w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej i w Urzędzie Gminy

Wykorzystanie sprzętu OSP

2018-01-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wykorzystywania sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej na społecznie użyteczne cele

Dane osobowe

2017-12-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia przepisów o danych osobowych

Rękojmia, szkoda

2017-12-22 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w przedmiocie szkody oraz rękojmi w stosunkach wspólnoty mieszkaniowej z deweloperem

Konkurs na uczelni wyższej

2017-12-21 Kancelaria prawna udzieliła pomocy w przedmiocie konkursu na zatrudnienie nauczyciela akademickiego na uczelni wyższej

Alimenty, władza rodzicielska

2017-12-20 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu alimentów i władzy rodzicielskiej

Egzekucja, upadłość konsumencka

2017-12-19 Kancelaria prawna udzieliła pomocy prawnej z zakresu postępowania egzekucyjnego i upadłości konsumenckiej

Władza rodzicielska

2017-12-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie władzy rodzicielskiej

Wodociągi

2017-12-15 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę grupowego sporu umownego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

Centralna Komisja

2017-12-15 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania odwołania do Centralnej Komisji w sprawie stopni i tytułów naukowych w sprawie habilitacji

Sąd Najwyższy

2017-12-15 Pani Mecenas Marzena Skrzypczyk-Raut z kancelarii LexKała odniosła procesowy triumf - wygrała kasację w sprawie karnej w Sądzie Najwyższym. Chapeau bas