Lokal mieszkalny

2019-04-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie sporu o lokal mieszkalny

Kara umowna

2019-04-04 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kary umownej w usługach telekomunikacyjnych oraz postępowania egzekucyjnego

Podatek od spadku

2019-03-26 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie podatku od spadku

Wypowiedzenie umowy o pracę

2019-03-25 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę

Likwidacja spółki

2019-03-12 Kancelaria przyjęła zlecenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Upadłość konsumencka

2019-03-08 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę upadłości konsumenckiej

Budowa drogi gminnej

2019-03-07 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę budowy drogi gminnej i odebrania fragmentu działki

Zarząd OSP

2019-03-07 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie dokooptowania członków do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

Obsługa prawna PSP

2019-03-01 Kancelaria podpisała umowę na obsługę prawną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Służebność gruntowa

2019-02-28 Kancelaria przyjęła zlecenie opinii w zakresie służebności gruntowej

Likwidacja spółki

2019-02-28 Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia likwidacji spółki cywilnej