Prawo małżeńskie

2019-06-18 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie prawa rodzinnego - stosunków małżeńskich i między rodzicami a dziećmi

Najem lokalu

2019-06-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie umowy najmu lokalu użytkowego

Darowizna

2019-06-15 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie odwołania darowizny nieruchomości

Informacja publiczna

2019-06-13 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę udzielenia informacji publicznej przez Państwową Straż Pożarną

Wynagrodzenie Państwowa Straż Pożarna

2019-06-04 Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania w zakresie nowych stawek wynagrodzenia w Państwowej Straży Pożarnej

Zarząd OSP

2019-06-03 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zmian w zarządzie ochotniczej straży pożarnej

Odmowa nadania habilitacji

2019-06-03 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego przez radę wydziału

Zasiłek chorobowy

2019-05-29 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Budowa drogi gminnej

2019-05-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę budowy drogi gminnej i związanej z nią ochroną działek sąsiednich

Skreślenie strażaka z listy uczących się

2019-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skreślenia strażaka z listy uczących się w szkole strażackiej

Postępowanie dyscyplinarne strażaka

2019-05-27 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę postępowania dyscyplinarnego strażaka