Habilitacja

2019-10-14 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odwołania od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Umowa sprzedaży nieruchomości

2019-10-11 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę roszczeń z umowy sprzedaży nieruchomości

Opłaty za czyste nośniki

2019-10-10 Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę opłat za czyste nośniki na podstawie prawa autorskiego

Najem lokalu mieszkalnego

2019-10-01 Kancelaria przyjęła do poprowadzenie sprawę umowy najmu lokalu mieszkalnego

Habilitacja

2019-09-23 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Sukces Kancelarii LexKała przed Sądem Najwyższym

2019-09-20 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Kancelarii LexKała i uchylił wyrok sądu I i II instancji skazujące druha Edwarda Pruśniewskiego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do sądu II instancji

Zaprzeczenie ojcostwa

2019-09-18 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zaprzeczenia ojcostwa i kontaktów z dziećmi

Fundacja

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie upadłości fundacji oraz umów zawieranych przez fundację

Udział w spadku, dział spadku

2019-09-12 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie działu spadku i obrotu udziałem spadkowym

Dział spadku

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę działu spadku

Dobra osobiste

2019-09-06 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych przez straż pożarną przez publikację filmiku z akcji ratowniczej