NSA - prawo ochrony przeciwpożarowej

2016-04-08 - Naczelny Sąd Administracyjny przyjął skargę kasacyjną kancelarii w sprawie z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej. 20 maja 2016 r. wyda precedensowe orzeczenie, którego przedmiot nie był dotychczas podejmowany przez żaden sąd w Polsce.

Stwierdzenie nabycia spadku

2016-04-07 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w ramach toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Wypowiedzenie umowy o pracę

2016-04-07 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę.

                    

Służebność przesyłu

2016-03-29 - Kancelaria przyjęła do obsługi sprawę służebności przesyłu dotyczącej urządzeń elektrycznych

Prawo do lokalu mieszkaniowego

2016-03-24 - Skuteczny wniosek kancelarii o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji upoważniającej do prawa do lokalu z państwowego zasobu mieszkaniowego

Pozew o zapłatę

2016-03-24 - Kancelaria wniosła pozew o zapłatę należności czynszowych do sądu

Nakazy zapłaty w e-sądzie

Kancelaria uzyskała w imieniu klienta kilka nakazów zapłaty w trybie e-sądu z tytułu zaległości czynszowych.

Rozwód ze stwierdzeniem winy i alimentami

2016-03-16 - Kancelaria przyjęła do prowadzenia sprawę o orzeczenie rozwodu ze stwierdzeniem winy i alimentami.

Postępowanie administracyjne w zakresie sprostowania danych

2016-03-15 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania administracyjnego o sprostowanie danych w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego

Postępowanie nakazowe o zapłatę faktur

2016-03-15 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z pozwu w postępowaniu nakazowym o zapłatę faktur

Stosowanie prawa spadkowego

2016-03-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę z zakresu zastosowania polskiego prawa spadkowego w stosunku prawym z elementem obcym