Zmiany w ewidencji gruntów

2017-07-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i geodezyjnego wydzielenia działek

Przeprowadzenie zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

2017-07-05 - Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia zebrania we wspólnocie mieszkaniowej w przedmiocie udzielenia zgody na przymusową sprzedaż lokalu

Zabezpieczenie spadku

2017-07-05 Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i zabezpieczenia spadku

Rozprawa WSA

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania stanowiska na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie z zakresu prawa budowlanego

Odwołanie emerytura policyjna

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia odwołania w sprawie emerytury policyjnej

Zachowek

2017-07-03 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii prawnej na temat zachowku

Odwołanie od orzeczenia komisji oceniającej

2017-06-22 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia odwołania od oceny okresowej wydanej przez uniwersytecką komisję oceniającą

Sprzedaż lokalu użytkowego

2017-06-22 - Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia postępowania o zbycie lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej

Zmiana kuratora

2017-06-08 - Kancelaria uzyskała w imieniu klienta oczekiwane przez niego postanowienie o zmianie kuratora

Odszkodowanie za wypadek

2017-06-08 - Kancelaria uzyskała na drodze przedsądowej odszkodowanie za wypadek drogowy od towarzystwa ubezpieczeń

Apelacja w sprawie eksmisyjnej

2017-06-02 - Kancelaria przyjęła zlecenie wniesienia apelacji od wyroku o opróżnienie lokalu