Prawo do spółdzielczego prawa lokatorskiego

2018-03-06 Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania uprawnienia małżonki do spółdzielczego prawa lokatorskiego po rozwodzie

Odebranie prawa jazdy

2018-03-02 Kancelaria udzieliła  pomocy prawnej w przedmiocie naruszenia kodeksu drogowego i odebrania prawa jazdy

Eksmisja

2018-02-28 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za potrącenie

2018-02-22 - Kancelaria uzyskała dla Klientki odszkodowanie za potrącenie przez samochód na chodniku w postępowaniu przed towarzystwem ubezpieczeń

Skarga w służbach mundurowych

2018-02-22 Kancelaria przygotowała pismo w przedmiocie rozpatrzenia skargi na funkcjonariusza w służbach mundurowych

Zażalenie przysądzenia

2018-02-22 - Kancelaria przygotowała zażalenie przysądzenia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Walne Zebranie Członków OSP

2018-02-14 - Kancelaria przyjęła zlecenie opinii prawnej w przedmiocie kwestii proceduralnych na Walnym Zebraniu Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Upadłość konsumencka

2018-02-14 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę upadłości konsumenckiej

Ekwiwalent dla OSP

2018-02-05 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Opieka

2018-02-02 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę ustanowienia opiekuna nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz wyrażenia przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego

Zalanie mieszkania

2018-01-30 Kancelaria udzieliła pomocy w przedmiocie wyrządzenia szkody w postaci zalania mieszkania