Sporządzenie opinii

2017-01-23 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii  związanej z  dostępem do dokumentacji wspólnoty dla lokatora.

Skarga

2017-01-16 kancelaria przyjęła sprawę wniesienia do WSA skargi w sprawie lokalu z zasobu publicznego.

Wykład

W dniu 25.01.2017 r. Kancelaria serdecznie zaprasza na wykład, który poprowadzi Pan Dariusz Kała, a tematem którego będzie: "Odszkodowania za wypadek drogowy".

Zapraszamy do Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce  ul. Łukasińskiego 1/3 o godzinie 11.

Nabycie nieruchomości

2016-01-02 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu nabycia nieruchomości, majątku wspólnego, odrębnego, spadkobrania, umów małżeńskich.

Ustawa "dezubekizacyjna"

2017-01-02 Kancelaria przyjęłą sprawę odwołania w przedmiocie ustawy "dezubekizacyjnej".

Odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

2017-01-02 Kancelaria przyjęła sprawę odwołania od decyzji  pozwolenia na budowę. 

Wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

2017-01-02 Kancelaria przyjęła sprawę wznowienia postępowania o wydanie  pozwolenia na budowę.

Zwrot zasiłku chorobowego

2016-12-21 - Kancelaria przyjęła do analizy sprawę obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego

Spór o granicę

2016-12-15 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sporu o granicę między sąsiadami.

Odpowiedzialność księgowej

2016-12-15 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odpowiedzialności prawnej księgowej za prowadzenie rachunkowości firmy

Plan Miejscowy

2016-12-15 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego