Koncert

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o zorganizowanie koncertu

Eksmisja

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę eksmisji z lokalu mieszkalnego

Rozwód, podział majątku

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozwodu i udzieliła pomocy prawnej w zakresie podziału majatku

Rękojmia, gwarancja

2017-05-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie z zakresu rękojmi, gwarancji dotyczących zakupu produktu budowlanego

Dobra osobiste

2017-05-08 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę naruszenia dóbr osobistych

Emerytura

2017-05-08 - Kancelaria przyjęła do obliczenia staż potrzebny do uzyskania emerytury

Wniosek o zgodę sądu

2017-05-08 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia wniosku o zgodę sądu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka przez rodzica

Umowa o koncert

2017-04-28 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowę o koncert

Odszkodowanie za wypadek na parkingu

2017-04-19 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadek na nieodśnieżonym parkingu

Rękojmia za wady lokalu

2017-04-18 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego

Due diligence nieruchomości

2017-04-10 - Kancelaria przyjęła zlecenie przeprowadzenia due diligence nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego