Cofnięcie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

2016-10-26 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu cofnięcia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i formy oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku

Umowa najmu

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu lokalu mieszkalnego

Naruszenie prawa do artystycznych wykonań

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia i zaopiniowania sprawę z zakresu naruszenia prawa do artystycznych wykonań

Uznanie dziecka

2016-10-25 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie uznanie dziecka

Czynsz we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-25 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o zaległość czynszu we wspólnocie mieszkaniowej

Rozliczenie wody w spółdzielni

2016-10-19 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozliczenia wody w spółdzielni mieszkaniowej

Spadek

2016-10-19 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spadku obciążonego długami

Najem

2016-10-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie najmu lokalu mieszkalnego

Uchylenie alimentów

2016-10-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uchylenie alimentów na dziecko

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

2016-10-11 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie uzyskania statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-11 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej z właścicielem posiadającym znaczny udział głosów