Odszkodowanie za wypadek

2017-03-02 - Kancelaria uzyskała dla klienta odszkodowanie za wypadek drogowy w pierwszym etapie likwidacji szkody

Spadek

2017-02-28 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę spadkową na etapie o przyjęcie/odrzucenie spadku

Umowy prawno-autorskie

2016-02-24 - Kancelaria przyjęła do zredagowania umowy prawno-autorskie

Windykacja długu

2017-02-16 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę windykacji długu z tytułu umowy o dzieło

Doktor nauk prawnych

Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadała 14 lutego 2017 r. Dariuszowi P. Kale, właścicielowi kancelarii LexKała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie obronionej publicznie dysertacji doktorskiej "Koncepcja normatywna klauzuli porządku publicznego", napisanej pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło, prof. KUL przy  Katedrze Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego.

 

Czytaj więcej...

Rozwód

2017-02-13 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu rozwodu

Problemy wodociągowe

2017-02-13 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia projekt pisma w sprawie płatności za dostarczanie wody na terenie gminy

Podatek od sprzedaży domu

2017-02-13 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia opinię prawną w zakresie podatku przy sprzedaży domu odziedziczonego w spadku

Zarządzanie masą spadkową

2017-02-11 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zarządzania masą spadkową po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia

Finansowanie OSP

2017-02-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania projektu pisma w sprawie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu gminy

Najem okazjonalny

2017-02-03 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu okazjonalnego