Rozliczenie wody w spółdzielni

2016-10-19 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę rozliczenia wody w spółdzielni mieszkaniowej

Spadek

2016-10-19 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie spadku obciążonego długami

Najem

2016-10-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie najmu lokalu mieszkalnego

Uchylenie alimentów

2016-10-11 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uchylenie alimentów na dziecko

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

2016-10-11 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie uzyskania statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-11 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej z właścicielem posiadającym znaczny udział głosów

Zakłócanie spokoju

2016-10-10 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zakłócania spokoju we wspólnocie mieszkaniowej

Zaległości czynszowe w spółdzielni

2016-09-27 - Sąd I instancji uwzględnił w całości powództwo kancelarii w imieniu klienta z tytułu zaległości czynszowych, wraz z odsetkami i kosztami procesu

Postępowanie dyscyplinarne na uniwersytecie

2016-09-22 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania dyscyplinarnego na uniwersytecie oraz przyjęła do prowadzenia sprawę w tym zakresie

Umowa najmu

2016-09-14 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu

Uchylenie alimentów

2016-09-09 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie uchylenia alimentów na dziecko