Stowarzyszenie - wybór organów

2016-06-28 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wyboru organów w stowarzyszeniu i ich kompetencji statutowych

Usunięcie drzewa pomnika przyrody

2016-06-24 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę administracyjną o  wycięcia z posesji  drzewa pomnika przyrody

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek drogowy

2016-06-24 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odszkodowania za śmiertelny wypadek drogowy

Awans zawodowy w szkolnictwie wyższym

2016-06-24 - Kancelaria przyjęła zlecenie wykonania opinii w zakresie awansu zawodowego w szkolnictwie wyższym

Wykroczenie z art. 70 kodeksu wykroczeń

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wykroczenia z art. 70 kodeksu wykroczeń (Czynności osób niezdolnych)

Ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Skarga do Naczelnego Sądu Administracynego

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego

Podwyżka dla nauczyciela akademickiego

2016-06-20 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania kwestii podwyżki wynagrodzenia dla nauczyciela akademickiego

Zgoda na roboty budowlane

2016-06-13 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie wyrażenia zgody przez członków spółdzielni na roboty budowlane

Walne zebranie członków

2016-06-13 - Kancelaria przeprowadziła obsługę Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Wybór organu Ochotniczej Straży Pożarnej

2016-06-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie ważności wyboru organu Ochotniczej Straży Pożarnej